четвъртък 23 Окт. 2014

Изследване на урина

(общо химично изследване и седимент)

Оценка: 5 от 1 гласа